Danh sách dự án
Giới thiệu
Có thể xem "SAY.edu.vn" như "tiếng nói" của ngành giáo dục Việt Nam,
nơi tất cả học sinh, sinh viên có thể bộc bạch tâm tư của mình về việc học hành, nghề nghiệp, cuộc sống...
Chỉ khi chúng ta hiểu các em một cách chân thực như vậy thì chúng ta mới biết cách định hướng cho các em tốt hơn.
Gia Nam - Sáng lập Say.edu.vn
(Giảng viên đại học Kiến Trúc TP HCM)