Giới Thiệu

Cộng đồng giáo dục Việt Nam - Say.edu.vn

Nơi lên tiếng về các vấn đề giáo dục Việt Nam để tạo một cuộc cải cách giáo dục từ dưới lên làm chỗ dựa cho cuộc cải cách giáo dục từ trên xuống của Bộ giáo dục. 

Chúng tôi tin rằng nếu một cuộc cải cách giáo dục từ trên xuống mà không có một cuộc cải cách giáo dục từ dưới lên thì chỉ như tiếng vỗ của một bàn tay. Vì vậy chúng tôi tạo ra Say.edu.vn để cùng với những cải cách của bộ giáo dục tạo nên một "tiếng vỗ của hai bàn tay". 

Website: Say.edu.vn

Fanpage: Facebook.com/Say.edu.vn

Group: Facebook.com/groups/Say.edu.vn

Phone/zalo/viber: 0905995042